Forsamlingshuset Vonheim i Snåsa og den internasjonale kvinnedagen

Forsamlingshuset Vonheim i Snåsa er en av to bygninger som ble fredet i forbindelse med stemmerettsjubileet i 2013. Da var det 100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge. Den internasjonale kvinnedagen 8. mars ble etablert i 1910 nettopp for å hedre bevegelsen for kvinners rettigheter, og å bygge opp støtte for allmenn stemmerett for kvinner.

På 1800-tallet vokste det frem et rikt foreningsliv, ikke bare i byene, men også i bygder over hele landet. I de nye foreningene ble det frivillige sosiale arbeidet organisert, og arbeidet for kvinnelig stemmerett ble tatt opp som et viktig kamptema. Arbeiderbevegelsen var tidlig ute med å slippe kvinnene til på talerstolen. Enkelte av disse, som Snåsa Arbeidersamfunn i Trøndelag, hadde også kvinnelige medlemmer. I 1901 reiste foreningen Vonheim, som var et nytt og staselig bygdeforsamlingshus. Vonheim ble både bygdas festlokale og det sentrale åstedet for offentlig debatt og møteaktivitet, knyttet til alt fra rikspolitikk, kvinnesak og sanitetsarbeid til målsak og avholdssak. Forsamlingshuset i Snåsa, som forsamlingshus rundt i landet for øvrig, ble det folkelige svaret på de kontinentale kaffesalonger, der adel og det øvre borgerskap debatterte ideene om et moderne demokrati.

Kvinnesaksforkjemperen Fredrikke Marie Qvam gjestet Snåsa og Vonheim i 1912. Hun gjorde en stor innsats for kvinners stemmerett i Norge og i kvinnebevegelse fra slutten av 1880-årene. Hun var sentral i opprettelsen av Norsk kvinnesaksforening, Kvinnestemmerettsforeningen, Landskvinnestemmerettsforeningen, Norske kvinners Sanitetsforening og Norske Kvinners Nasjonalråd. Besøket og foredraget hun holdt på Vonheim ble utslagsgivende for medlemstegningen i Snåsa Sanitetsforening. Sanitetsforeningen fikk gjennomført flere viktige saker i årene som kom, blant annet etableringen av en skoletannklinikk, visstnok som den første landkommunen i Norge.

Forsamlingshuset Vonheim har betydning for kvinners inntreden på den offentlige arena og viser dermed med tydelighet hvor viktige forsamlingshusene har vært som arena for samfunnsutviklingen i Norge, særlig i første halvdel av 1900-tallet.

Vi stiller ikke lenger spørsmål ved allmenn stemmerett, og i dag er det andre viktige kampsaker som fremmes på kvinnedagen verden over. La historiens modige og sterke kvinner være til inspirasjon for både kvinner og menn, også i dag og i framtida. God 8. mars!

(Kilder: Kvinners kulturminner – Riksantikvaren, Vonheim i Snåsa fredet – Riksantikvaren)