Hva er et kulturminne?

Kulturminner er alle spor etter folk før oss og historier om levd liv, fra de første menneskene trakk sine kanoer i land på Trøndelagskysten for nesten 12000 år siden fram til i dag. Vi deler landskapet med utallige generasjoner før oss, det er et landskap befolket av kvinner, menn og barn opp gjennom århundrer og årtusener.  

Alle har sine egne historier å fortelle. Noen av fortellingene har etterlatt seg fysiske spor i landskapet, andre har etterlatt seg spor i form av tradisjoner, tro og hendelser, enkelte har ikke etterlatt seg noe. Kulturminner er mange ulike historier; tragiske, triste, vonde, gode, hyggelige og spennende.  

Noen kulturminner er enkle å forstå, andre trenger forklaring. Noen kan være vanskelige å få øye på, andre kan vekke undring, irritasjon og sinne. Kulturminner kan være skjulte, svake og nesten utviskede spor i landskapet. De kan være ruiner, falleferdige bygninger og bygninger som stadig er i bruk. 

Kulturminner er alt fra den minste lille pilspiss på en gammel boplass fra steinalderen, gravrøyser og –hauger, etterlatt maskineri og teknisk utstyr som står igjen etter gruvedrift og mineralutvinning, solide konstruksjoner eller miljøgifter.